Версия для печати
Пятница, 06 Ноябрь 2020 10:45

Ош шаарынын мэриясы муниципалдык кызматтын төмөндөгү бош орундарына сынак жарыялайт

Ош шаарынын мэриясы   Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык мэриянын аппаратындагы  административдик муниципалдык  кызматтын төмөндөгү бош  орундарына сынак жарыялайт:

 

 

1.      Экономика, каржы жана  инвестиция  бөлүмүнүн  жетектөөчү адиси

(Кенже кызмат орду “А”, 1 орун)  (1 орун)

 

Кесиптик билиминин деңгээли:

-жогорку  же орто кесиптик билим (финансы-экономикалык багытындагы).

-иш стажына талап коюлбайт.

 

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы),  Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси;

 -тийиштүү  тармактагы  ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Бюджет кодекси, Кыргыз Республикасынын “Ош шаарынын статусу жөнүндө” “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”  Мыйзамдары);

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана же расмий тилди билүүсү.

 

2. Экономика, каржы жана  инвестиция бөлүмүнүн  адиси (Кенже кызмат орду “Б”, 1 орун)

 

Кесиптик билиминин дегээли:

-жогорку  же орто кесиптик билим (финансы-экономикалык багытындагы).

-иш стажына талап коюлбайт.

 

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы),  Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси;

 -тийиштүү  тармактагы  ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Бюджет кодекси, Кыргыз Республикасынын “Ош шаарынын статусу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”   Мыйзамдары);

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана же расмий тилди билүүсү.

 

3. Шаардык  чарба  жана транспорт бөлүмүнүн  адиси (Кенже кызмат орду “Б”, 1 орун)

           

Кесиптик билиминин деңгээли:

-жогорку  же орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юридикалык, финансы-экономикалык, табигый илимдер, техникалык, инженердик-курулуш, энергетика    багыттарындагы).

-иш стажына талап коюлбайт.

 

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы),  Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси;

 -тийиштүү  тармактагы  ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын “Ош шаарынын статусу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” ,  “Ичүүчү суу жөнүндө” Мыйзамдары);

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана же расмий тилди билүүсү.

 

4. Уюштуруу-кадрдык иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнүн  адиси (1 орун).

 

Кесиптик билиминин деңгээли:

-жогорку  же орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юридикалык, финансы-экономикалык, гуманитардык, табигый илимдер, техникалык, инженердик-курулуш, энергетика, бажы иши, айыл чарба-ветеринардык   багыттарындагы).

-иш стажына талап коюлбайт.

 

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы),  Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси;

 -тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды: (Кыргыз Республикасынын “Ош шаарынын статусу жөнүндө”, “Жергиликтүүөз алдынча башкаруу жөнүндө”, “ Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби   жөнүндө”  Мыйзамдары);

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана же расмий тилди билүүсү.

 

Сынакка катышуу үчүн талапкерлер төмөндөгү документтерди конкурстук комиссияга тапшырышы зарыл:

1.            Конкурстуккомиссиянынтөрагасыныннаамынаталапкердинжекеарызы;

2.            Кадрлардыкаттообоюнчаөздүкбаракчасы;

3.            Паспортунункөчүрмөсү;

4.            Аскердикбилетининкөчүрмөсү;

5.            Өмүр баян (өз колу мененжазылган, соттолгондугужанасоттолбогондугутууралуумаалыматтыкөрсөтүүменен) жана резюме;

6.            4х6 өлчөмүндөгүсүрөт;

7.            Эмгек китепчесинин жана билими тууралуу документеринин нотариус    аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

Сынакка катышуу үчүн жогорудагы документтерди сынак расмий түрдө массалык-маалымат каражаттарында жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде Ош шаарынын мэриясынын уюштуруу-кадрдык иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнө тапшыруу зарыл.

 

·        Эскертүү: биометрикалык паспорт ээлеринен Ош шаардык паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнөн маалымкат талап кылыныт.

·        Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдарынан соттуулугу тууралуу маалымкат талап кылынбайт.

 

Дареги: Ош шаары, Ленин көчөсү 221, кошумча маалыматалуу үчүн байланыш телефондору: (03222) 5-50-79.

 

Окулду 1216 жолу