1 декабря, 2023

Макалалар

Дʏйнɵдɵгʏ ɵзгɵчɵ тʏрмɵлɵр жɵнʏндɵ уктуңуз беле? Албетте, абак жакшы жагы менен белгилʏʏ болуусу кʏмɵн.Кандай...
“Ыкчам издɵɵ ишмердʏʏлʏгʏ боюнча мыйзамдарга сɵзсʏз тʏрдɵ реформа керек” дешет генералдар. Анткени акыркы кездеги...
“Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 22-апрелиндеги №126 Жарлыгы “Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы –“...