1 декабря, 2023

Osh Shamy

Жаңы жыл бул балдар кʏткɵн, кереметтер боло калчудай болгон сезимдерди тартуулаган  майрамдардын бири. Жыл...
“Шалпыйбагыла! Аялдын башы бийик болсо, улуттун да башы бийик болот” Ɵлкɵдɵ дайыма талкуу чордонунан...