1 декабря, 2023

Макалалар

“АМЕРИКАГА БАРУУНУН КƟПТƟГƟН АКЫСЫЗ ЖОЛДОРУ БАР” Чет тилдерин билʏʏ учурдун талабына айланганы анык. “Канча...
Учурда коом ɵнʏгʏп, адамдардын аң-сезими ɵсʏп, жаштардын билимге болгон чаңкоосу, ата-энелер тарабынан балдарынын терең...