1 декабря, 2023

Год: 2022

Эгемендʏʏ Кыргызстандын тарыхында ар кайсыл мезгилдерде ар кандай оппозициялык кыймылдар жана бирикмелер болуп келген....
Кыргыздын улуттук баалуулуктарынын бири болгон камчыны  мен кыргызмын дегендер баары билишет. Ал гана эмес,...