27 сентября, 2023

Месяц: Апрель 2023

Мээнеткеч элибиз ар дайым мактоого татыктуу дээр элем. Кайсыл гана айылга барба, мал чарбасын,...
Дʏйнɵдɵгʏ ɵзгɵчɵ тʏрмɵлɵр жɵнʏндɵ уктуңуз беле? Албетте, абак жакшы жагы менен белгилʏʏ болуусу кʏмɵн.Кандай...