1 декабря, 2023

Месяц: Август 2023

Конкреттʏʏ улутка каршы биологиялык курал ойлоп табууга мʏмкʏнбʏ жана генетика аракечтикке кандай таасир берет?...