1 декабря, 2023

Макалалар

Адамзаттын тарыхында эч качан унутулбас, эч кандай шарт-кырдаалда эстен чыкпас жана баарына бирдей деңгээлде...