14 июня, 2024

Год: 2023

Улуттук баалуулуктарды жайылтуу, аны бийик даражада баалап, кийинки муунга ɵткɵрʏп берʏʏ ар бирибиздин мойнубуздагы...
Илимпоздор ааламда табышмактуу климаттык кɵрʏнʏштɵр башталганын айтышууда. Климаттык  ɵзгɵрʏштɵргɵ эмнелер таасир бериши мʏмкʏн, тɵмɵндɵн...
Мурат кинодогу супер каармандарды аябай жакшы кɵрɵт. Алар кайдан-жайдан жетип келип, адамдарга жардам беришет....