28 мая, 2024

Гидравликалык сыноо жʏргʏзʏлɵт.

Ош шаардык жылуулук электр борбору жылуулук энергиясын  пайдаланышкан бардык керектɵɵчʏлɵргɵ 2024-жылдын 01-апрелден 05-апрелге чейин магистралдык жана ички кварталдык жылуулук тармактарында суу тʏтʏкчɵлɵрʏнʏн жана бекиткичтердин механикалык бекемдигин текшерип, бузулган жайларды аныктоо ʏчʏн гидравликалык сыноо жʏргʏзʏлɵɵрʏн билдирет.

Жылуулук энергиясынан пайдаланышкан бардык керектɵɵчʏлɵр: 2024-жылдын 30- март кʏнʏ саат 24:00 гɵ чейин жылытуу системасындагы тʏтʏктɵр туташкан жерлердеги жана элеватордук тʏйʏндɵрдɵгʏ бекиткичтерди жабуулары керек.

Гидравликалык сыноо жана жууп-тазалоо 4 этапта жʏргʏзʏлɵт.

I — этап: (01-апрелден 02-апрелге чейин) Курманжан-Датка,  

               Ленин, Г.Айтиев, Амир-Темур, Супаналиев, Алиев,  

               Абдыкадыров кɵчɵлɵрʏ.

II — этап: (02-апрелден 03-апрелге чейин) Масалиев, Раимбеков,  

               Карасуу, Ɵзгɵн, Монуев, Ашимахунов, Навои, Шакиров,

               Ош кɵчɵлɵрʏ боюнча (областык аскер комиссариятынан

               Ош районуна чейин).

III — этап: (03-апрелден 04-апрелге чейин)  М-3 Ø700мм  

               Автотрестке чейин, Салиева, Раззаков, Касымбеков, Жим,   

               Мира, Жаңы-Чек кɵчɵлɵрʏ боюнча (Ош районунан  

               жылуулук электр борборуна чейин).

IV — этап: (04-апрелден 05-апрелге чейин) Ички иштер   

               башкармалыгынын (ИИБ) поликлиникасы, Медициналык  

               факультет, «Ошэлектро» ААК, Ош райондук электр

               тармактары (Ош РЭС), юр.академия, «Барчын»

               профилактикалык санаториясы, «Мир семьи»    

               поликлиникасы, М-2 Ø500мм.

         Урматтуу керектɵɵчʏлɵр! Суу бекиткичтерди ɵз убагында жабууңуздарды сиздерден суранабыз.

Байланыш телефондору: 8-52-89, 8-52-52, (0556 085 252).

Жарыя

“Ош шамы” коомдук-саясий гезити 2024-жылдын 28-апрелинде өтүүчү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өнөктүгүнө карата өзүнүн саптык жарыясынын бааларынын өлчөмдөрүн жарыялайт.

Беттер1 кв. см.1 бет
Түстүү3030 000 сом
Түстүү соңку бет2525 000 сом
Түстүү ички беттер2525 000 сом
Ак-кара беттер2020 000 сом

Редакциянын дареги: Ош шаары, Курманжан Датка, 107

Редакциянын реквизиттери:

ИНН: 02609199410014, Ош шаары, 714000

Р.С.1350410030002826, “Айыл банк” ААКнын Оштогу филиалы

БИК 135008, ОКПО 22185655

Тел: 03222 4-80-50