28 мая, 2024

Дүйнө

Илимпоздор глобалдык жылуулануу процесси менен кʏрɵшʏʏнʏн жаңы ыкмасын ойлоп табышты: Асманга муз ыргытуу керек....
Израилдик астрофизик Амри Вандель тарабынан айтылуу Ферми парадоксуна жаңы тʏшʏндʏрмɵлɵр киргизилди. Анын бʏтʏмдɵрʏ жалпы...