14 июня, 2024

Месяц: Февраль 2024

Административдик-аймактык реформанын негизги максаты региондордун социалдык-экономикалык жана табигый-ресурстук потенциалын сарамжалдуу пайдаланып, айыл-аймактарында жана шаарларда...
Илимий изилдɵɵлɵр кɵрсɵткɵндɵй, китеп окуу коомдогу жɵндɵмдɵрдʏ жогорулатат. Китепти кɵп окуган адамдар башкалар менен...