14 июня, 2024

ТYРКИЯНЫН ƟСYП КЕЛЕ ЖАТКАН КУЛИНАРДЫК БОРБОРУ УРЛАНЫ ИЗИЛДƟƟ YЧYН 5 СЕБЕП

“Lonely Planet” аттуу белгилʏʏ саякат колдонмосунда Тʏркиянын Эгей деңизинин жээгинде жайгашкан Измирдин кооз району Урлага баруу сунушталат. Жʏзʏмзарлары жана дыйканчылыктан дасторконго чейинки ресторандары менен белгилʏʏ болгон бул гастрономиялык оазисте таштан жасалган кɵчɵлɵр, терезелери бар таш ʏйлɵр, кымбат жана ыңгайлуу бутик мейманканалар бар. Бул кооз шаарга баруу конокторго жаратылышты, тарыхты, маданиятты жана гастрономияны чогуу табууга мʏмкʏнчʏлʏк берет. Андыктан Эгей деңизиндеги бул кооз шаарды изилдɵɵ ʏчʏн 5 себепти сунуштайбыз…

Мишлен жылдыздуу ресторандарында тамактаныңыз

Урлада жакшы жашоо ɵткɵрʏʏ ʏчʏн ал жердин даамдуу зайтун майын, Эгей деңизинин даамдуу тамактарын жана даамдуу Урла шараптарын татып кɵрʏʏ керек. Акыркы жылдары, инновациялык ашпозчулар бул тʏшʏмдʏʏ жерлердин даңктуу байлыгын кɵрсɵткɵн ресторандарды тʏзʏп, туруктуу ɵндʏрʏш ыкмалары менен аймактык чарбадан керемет дастаркондук береке жасашты. Бул ийгилик Мишлен инспекторлорунун кɵңʏлʏн бурдуруп, Урлага 2024-жылга жалпысынан алты Мишлен жылдызы берилди. Салттуу жылдыздарды утуп алган ресторандардан тышкары, бул кичинекей райондо “Green Star” жана “Sommelier” сыйлыктары бар ʏч ресторан да бар.

 Урла – Мыкты шараптардын мекени

Урланын жумшак климаты жʏзʏм ɵстʏрʏʏ ʏчʏн идеалдуу. Байыркы убакта ал аймакта ɵндʏрʏлгɵн шараптар амфораларга салынып, Жер Ортолук жана Кара деңиздин батыш жээктерине жɵнɵтʏлчʏ. Урла шарап ɵстʏрʏʏ тармагы ʏчʏн дагы деле жагымдуу жер. Ошондуктан бул жерде жыл сайын августтун аягында “Vintage” фестивалы ɵткɵрʏлɵт. Урла жʏзʏмзарынын боюнда Урла Караси, Фоса Караси жана Гайдура сыяктуу жʏзʏм сортторунан даярдалган даамдуу шараптарды таба аласыз; бул сорттор аймакка гана таандык жана жергиликтʏʏ бутик шарап заводдорунда учурда да ɵндʏрʏлʏʏдɵ.

Зайтун жолдорун аралаңыз

Урла Тʏркиянын эң тʏшʏмдʏʏ географиясында жайгашкан жана аймакта ɵстʏрʏлгɵн зайтундар миңдеген жылдар бою дасторконго молчулук жана байлык тартуулады. Кылымдарды карыткан зайтун дарактарынын мекени болгон бул жер, байыртадан бери зайтун ɵндʏрʏшʏ жана маданияты менен белгилʏʏ аймактын бир бɵлʏгʏ. Чынында, дʏйнɵдɵгʏ эң эски зайтун майы цехин Урладагы байыркы конуш болгон Клазоменайдан тапса болот. Райондун борборундагы Кɵстем зайтун майы музейинде зайтун майынын дегустацияларына катыша аласыз. Ошондой эле, Урланын зайтун жолдорун изилдей аласыз…

 Кʏнɵстʏʏ Эгей кышынан ырахат алыңыз

Урлада кооз булуң-бурчтар жана кристалл кɵк суулар бар. Кооз жана тʏбɵлʏктʏʏ, Урлада кереметтʏʏ кɵчɵлɵрдɵ же кооз жашыл пейзаждарда жайбаракат сейилдɵɵгɵ мʏмкʏнчʏлʏк жогору. Ɵзгɵчɵ кышкы эс алуу кʏндɵрʏндɵ ɵзʏнчɵ ырахат тартуулай алат. Шаардын кооз аянттарын изилдɵɵ же кылымдар бою ɵсʏп келаткан тегиздик дарактарынын кɵлɵкɵсʏндɵ жайгашкан ачык кафеде эс алуу бул аймактагы сʏйʏктʏʏ иш-чаралардын бири болуп саналат. Андан тышкары, айыл базарларында колго жасалган буюмдарды сатып алууга болот.

Цивилизациялардын тарыхы боюнча саякат

Жээктеги укмуштуудай кооз шаар Урла тарыхый байлыгы менен ɵзгɵчɵлɵнɵт. Урладан бир сааттык жол аралыкта Байыркы дʏйнɵнʏн жети кереметинин бири саналган Артемида храмы жана таасирдʏʏ Цельс китепканасы жайгашкан байыркы Эфес шаарын кɵрʏʏгɵ болот. ЮНЕСКОнун Дʏйнɵлʏк мурастар тизмесине кирген Эфес тарыхка чейинки, эллинизм, Рим, Чыгыш Рим, Тʏрк княздыктары жана Осмондук доорлорун камтыган, болжол менен тогуз миң жылдан бери отурукташып келет. Эфестин айланасы да зыярат кылууга арзыйт, анткени ал жерде алгачкы христиан дооруна таандык уникалдуу экспонаттар бар. Аймактын маанилʏʏ ыйык храмдарына Бʏбʏ Мариямдын ʏйʏ, Иоанн Базиликасы жана Жети Уктоочулар ʏңкʏрʏ кирет.