14 июня, 2024

Кызыктар ааламы

Хэллоуин майрамы Хэллоу деген англис тилинен которгондо  “ыйык” дегенди билдирет. “Ол хэллоус дэй” (Бардык...
Саясатта имидж  олуттуу эле роль ойноору белгилʏʏ. Мамлекеттик ишмердин же белгилʏʏ саясатчынын мамлекеттик же...
Конкреттʏʏ улутка каршы биологиялык курал ойлоп табууга мʏмкʏнбʏ жана генетика аракечтикке кандай таасир берет?...