14 июня, 2024

Месяц: Май 2024

Безгек – анофелес чиркейинин чагуусу аркылуу оорулуу адамдан соо адамга жугуучу мите (паразитардык) дʏйнɵдɵгʏ...