25 июля, 2024

Маданият/илим

Кыргыздын айымдары эзелтеден чыйраак, ишке тың, ийкемдʏʏ, пейли кенен, уз-чебер келишет. Калаанын атын алыска...
Басылмаларды жана жазмаларды коомдук колдонуу ʏчʏн чогулткан жана сактаган, ошондой эле маалымат-библиографиялык иш алып...