14 июня, 2024

Месяц: Сентябрь 2023

Улуттук баалуулуктарды жайылтуу, аны бийик даражада баалап, кийинки муунга ɵткɵрʏп берʏʏ ар бирибиздин мойнубуздагы...