25 июля, 2024

Ден соолук/сулуулук

Безгек – анофелес чиркейинин чагуусу аркылуу оорулуу адамдан соо адамга жугуучу мите (паразитардык) дʏйнɵдɵгʏ...