2 декабря, 2023

Бир квартал тарыхы

Мээнеткеч элибиз ар дайым мактоого татыктуу дээр элем. Кайсыл гана айылга барба, мал чарбасын,...