12 апреля, 2024

Мезгилдин кʏрɵɵ тамыры Кыргыз-Ɵзбек   Эл аралык  университетинен башталат!

Жогорку, орто жана баштапкы кесиптик  билим берʏʏ тармагында 30 жылга жакын тарыхы бар Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Ɵзбек Эл аралык университети 2023-2024-окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуунун алдында турат. Жогорку кесиптик билим берʏʏ боюнча кʏндʏзгʏ, кечки  жана сырткы бɵлʏмдɵргɵ абитуриенттерди кабыл алуу жалпы республикалык тестирлɵɵнʏн негизинде  жʏргʏзʏлɵт.

Жогорку кесиптик билим берʏʏнʏн гранттык (бюджеттик) жана келишимдик  орундарына тɵмɵнкʏ багыттар (адистиктер) боюнча  кабыл алуу жʏргʏзʏлɵт:

Каржы-экономикалык факультети

— 580100. Экономика: (каржы жана насыя; бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит; ишканалардын экономикасы жана башкаруу; салык жана салыкка тартуу) /бакалавр — кʏндʏзгʏ,сырткы/

— 540200. Социалдык иш /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 580200. Менеджмент /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 580500. Бизнес-информатика /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

Инженердик-технологиялык факультети

— 710100.Информатика жана эсептɵɵ техникасы  /бакалавр

  — кʏндʏзгʏ, кечки/

— 570700. Костюм жана текстиль искусствосу

  /бакалавр — кʏндʏзгʏ/

— 640200. Электроэнергетика жана электротехника

  /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 610300. Агроинженерия  /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 670200.Транспорттук — технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо /бакалавр

   — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 740700. Жеңил ɵнɵр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 550800. Кесиптик билим берʏʏ /бакалавр — кʏндʏзгʏ/

— 570400. Дизайн /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/  (ЖРТ талап кылынбайт)

— 570025. Графика /адистик — кʏндʏзгʏ/ (ЖРТ талап кылынбайт)

Юридикалык-бажы факультети

— 530500. Юриспруденция —  /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 530004. Бажы иши /адистик — кʏндʏзгʏ, сырткы/

Тарых-филологиялык факультети

— 550300.Филологиялык билим берʏʏ:   

  • англис тили /бакалавр — кʏндʏзгʏ/

  • кыргыз тили жана адабияты /бакалавр — кʏндʏзгʏ,сырткы/

  • орус тили жана адабияты /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 531100. Лингвистика /бакалавр — кʏндʏзгʏ/

— 550400. Социалдык-экономикалык билим берʏʏ (тарых) /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— Англис тили кошумча немис тили багыты /бакалавр — кʏндʏзгʏ/

Табигый-педагогикалык жана маалыматтык технологиялар факультети

— 550200. Физика-математикалык билим берʏʏ: (физика; математика; информатика) /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 550100. Табигый илимий билим берʏʏ: (биология; химия;  география) /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 510200. Колдонмо математика жана информатика /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 710300. Колдонмо информатика /бакалавр-кʏндʏзгʏ, сырткы/

— Математика кошумча информатика багыты /бакалавр — кʏндʏзгʏ/

— Химия кошумча биология багыты /бакалавр — кʏндʏзгʏ/

— Физика кошумча информатика багыты /бакалавр-кʏндʏзгʏ/

Гуманитардык-педагогикалык факультети

— 550700. Педагогика (башталгыч билим берʏʏнʏн педагогикасы жана методикасы; мектепке чейинки билим берʏʏнʏн педагогикасы жана методикасы)    /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 532000. Дене тарбия жана спорт /бакалавр — кʏндʏзгʏ, сырткы/   (ЖРТ талап кылынбайт)

— 530300.Психология /бакалавр — кʏндʏзгʏ, кечки/

Магистратура бɵлʏмʏ

— 550300.Филологиялык билим берʏʏ:

  (англис тили; кыргыз тили жана адабияты; орус тили жана адабияты) — /магистр — кʏндʏзгʏ/

— 550400. Социалдык-экономикалык билим берʏʏ (тарых) — /магистр — кʏндʏзгʏ/

— 550700.Педагогика: (башталгыч билим берʏʏнʏн педагогикасы жана методикасы; мектепке чейинки билим берʏʏнʏн педагогикасы жана методикасы)-/магистр-кʏндʏзгʏ/

— 550200. Физика-математикалык билим берʏʏ:

   (физика; математика; информатика) — /магистр — кʏндʏзгʏ/ 

— 710300. Колдонмо информатика — /магистр — кʏндʏзгʏ/

— 550100. Табигый илимий билим берʏʏ:

   (химия; биология; география) — /магистр — кʏндʏзгʏ/

— 580100. Экономика: (каржы жана насыя; бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит; ишканалардын экономикасы жана башкаруу; салык жана салыкка тартуу)-/магистр — кʏндʏзгʏ/

— 530500. Юриспруденция —  /магистр — кʏндʏзгʏ/

— 710100.Информатика жана эсептɵɵ техникасы  — /магистр — кʏндʏзгʏ/

Орто кесиптик билим берʏʏ  боюнча тɵмɵнкʏ адистиктерге кабыл алат:

Медициналык колледж

(11-класстын базасында)

   — 060102. Акушердик иш /окуу мɵɵнɵтʏ 3 жыл/

— 060108. Фармация /окуу мɵɵнɵтʏ 3 жыл/

— 060109. Медициналык айым иши /окуу мɵɵнɵтʏ 3 жыл/

— 060101. Дарылоо иши /окуу мɵɵнɵтʏ 3  жыл 6 ай/

— 060106. Ортопедиялык стоматология /окуу мɵɵнɵтʏ 3 жыл/ 

Кесиптик колледж

(9-11-класстын базасында)

— 260903. Тигʏʏ кийимдерин конструкциялоо, моделдештирʏʏ  жана технологиясы /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 050709. Башталгыч класстарда окутуу /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 050713. Башталгыч билим берʏʏдɵгʏ коррекциялоочу педагогика /кʏндʏзгʏ/

— 050704. Мектепке чейинки билим берʏʏ /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 050720. Котормо иши /кʏндʏзгʏ/

— 050303. Чет тили /кʏндʏзгʏ/

— 140212. Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)  /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 190604. Автоунааларды оңдоо жана аларды техникалык    жактан тейл?? /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 230109. Эсепт?? техникасы менен автоматташтырылган     системаларды программалык камсыздоо  /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 080106. Каржы (тармактар боюнча) /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар  боюнча) /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 030504. Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу            /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 030503. Укук таануу /кʏндʏзгʏ, сырткы/

Ала-Бука колледжи

(9-11-класстын базасында)

— 050709. Башталгыч класстарда окутуу /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 050704. Мектепке чейинки билим берʏʏ /кʏндʏзгʏ, сырткы/

— 080106. Финансы (тармактар боюнча) /кʏндʏзгʏ, сырткы/

Кесиптик лицей

(9-11-класстын базасында)

— 5146.Тикмечи

— 5147.Электр жабдууларын оңдоо боюнча слесарь- электрик

— 7443.Тигʏʏчʏ

— 5141.Чач тарач