14 июня, 2024

Жашы жете элек өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо багытында жүргүзүлгөн көзөмөл тууралуу

Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан 2023-жылдын 4 айында жашы жете элек өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо боюнча жалпы 14 (былтыркы жылы 6) текшерүү жүргүзүлүп, 68 (19) мыйзам бузуучулук аныкталып, 54 (9) мыйзам бузуу четтетилген, 1 каршылык билдирүү, 12 (8) сунуштама келтирилип, алардын ичинен 7 (4) сунуш прокурорлордун катышуусунда каралып, 2 (4) талап келтирилип, келтирилген прокурордук актылардын негизинде   4 (9) кызмат адамдары  ар түрдүү тартиптик чараларга кириптер болушуп, мамлекетке келтирилген 303 008 сом зыян өндүрүлгөн.

Аныкталган 68 (100%) мыйзам бузууларды бөлүп караганда билим жөнүндө – 15 (10,2%), жетим балдардын укуктарын коргоо жөнүндө – 5 (3,4%), балалыкты, үй-бүлөнү коргоо боюнча – 40 (27,2%), жаш өспүрүмдөр арасында укук бузууларды алдын алуу жөнүндө – 6 (4,08%), балдарды зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча – 2  (1,36%).

Ал эми аныкталган 68 (100%) мыйзам бузуунун ичинен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан – 8 (5,44%), атайын тарбиялоо жана интернат мекемелери тарабынан – 4 (2,72%), билим берүү мекемелеринде – 8 (5,44%), ички иштер органдарында – 46 (31,28%), башка мекемелерде – 2 (1,36%) орун алган.

Талдоо көрсөткөндөй, аныкталган мыйзам бузуулардын орун алышын басымдуулугу 2023-жылдын 1-кварталында шаардын ички иштер башкармалыгы, билим берүү мекемелеринин, өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери тарабынан билим берүү, үй-бүлөнү балалыкты коргоо, укук бузуларды алдын алуу чөйрөсүндөгү ишмердүүлүгүндө жол берилгендиги байкалат.  

Билим берүү боюнча

         Бул багытта Ош шаардык прокуратурасы тарабынан жалпы 5 текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен 15 мыйзам бузуу аныкталып, аларды четтетүү жөнүндө 4 сунуштама, 1 каршылык билдирүү келтирилип, көрүлгөн прокурордук актылардын негизинде 2 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылышып, мамлекетке келтирилген 303 008 сом зыян өндүрүлгөн.

Жетим балдардын укуктарын коргоо боюнча

         Бул багытта Ош шаардык прокуратурасы тарабынан жалпы 2 текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен 5 мыйзам бузуу аныкталып, аларды четтетүү жөнүндө 1 сунуштама, 2 талап келтирилген.

Үй-бүлөнү, балалыкты жана ата-энеликти коргоо боюнча

         Бул багытта Ош шаардык прокуратурасы тарабынан жалпы 4 текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен 40 мыйзам бузуу аныкталып, аларды четтетүү жөнүндө 4 сунуштама, 17 укук бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштөр козголуп, 17 укук бузуулар жөнүндөгү иштин токтомдору жокко чыгарылган.

Балдардын арасындагы укук бузууларды алдын алуу иштери боюнча

         Бул багытта Ош шаардык прокуратурасы тарабынан жалпы 2 текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен 6 мыйзам бузуу аныкталып, аларды четтетүү жөнүндө 2 сунуштама келтирилип, аны кароо менен 2 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылышкан.

Балдарды зомбулуктан коргоо боюнча

         Ош шаардык прокуратурасы тарабынан жалпы 1 текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен 2 мыйзам бузуу аныкталып, аларды четтетүү жөнүндө 1 сунуштама келтирилген.

         Бул багытта Ош шаардык прокуратурасы тарабынан күчөтүлгөн тартипте иш алып барылууда.

Ош шаарынын прокуратурасынын

коррупцияга каршы аракеттенүү

жана мыйзамдардын аткарылышын

көзөмөлдөө бөлүмүнүн прокурору                                   Даутбек уулу Бексултан