14 июня, 2024

Жаз-жай мезгилиндеги ɵрт коопсуздугунун чаралары жɵнʏндɵ эскертʏʏ!

Ɵрт коопсуздугунун талаптарын сактоого, ɵрт режимин сактоого газ приборлорун, тиричилик химиясын колдонууда, тез кʏйʏʏчʏ суюктуктар, башка кʏйʏʏчʏ заттар, материалдар жана жабдуулар менен иштɵɵдɵ коопсуздук чараларын сактоого чакырабыз.

    Ɵрт болгон учурда 101 жана 112  телефону боюнча ɵрт ɵчʏрʏʏ кызматына билдирʏʏ жана адамдарды, мʏлктɵрдʏ куткаруу, ɵрттʏ ɵчʏрʏʏ ʏчʏн бардык чараларды кɵрʏңʏз.

— Имараттарга, курулмаларга, турак жайларга, коттедждерге жана башка имараттарга жанаша жайгашкан аймактарда кургак чɵптɵрдʏ ɵрттɵɵгɵ тыюу салынат.

— Имараттарга жана курулмаларга долбоордук ченемдер менен белгиленген ɵрткɵ каршы аралыктардан тышкары жерлерде от жагууга, таштандыларды контейнерлерде ɵрттɵɵгɵ жол берилбейт.

— Таштандыларды жана контейнерлерди ɵрттɵɵ ушул максаттар ʏчʏн атайын бɵлʏнгɵн жерлерде жана тейлɵɵчʏ персоналдын кɵзɵмɵлʏндɵ гана жʏргʏзʏлʏшʏ керек.

— Турак жай имараттары жана квартиралар биринчи ɵрт ɵчʏрʏʏчʏ жабдуулар (ɵрт ɵчʏргʏчтɵр) менен камсыз болушу керек. Алгачкы ɵрт ɵчʏрʏʏчʏ каражаттар алардагы паспорттук маалыматтарга ылайык сакталууга жана арналышы боюнча гана колдонулууга тийиш.

— Калктуу конуштардын жана уюмдардын аймактары, имараттардын, курулмалардын жана ачык кампалардын ортосундагы ɵрткɵ каршы аралыктардын чегинде, ошондой эле турак жайлардын, жайлоолордун жана башка имараттардын жанындагы аймактар кʏйʏʏчʏ таштандылардан, контейнерлерден, тʏшкɵн жалбырактардан тез арада тазаланууга, кургак чɵп имараттардын, курулмалардын  ортосундагы ɵрткɵ каршы аралыктарды колдонууга жол берилбейт.

Жолдор, ɵтʏʏчʏ жолдор жана имараттарга, курулмаларга, ачык кампаларга кире бериштер, ɵрт ɵчʏрʏʏ ʏчʏн пайдаланылуучу сырткы ɵрт тепкичтери жана суу булактары ɵрт техникасынын ɵтʏʏсʏ ʏчʏн дайыма бош болууга тийиш:

— турак жайлардын батирлеринде, жатаканалардын конок бɵлмɵлɵрʏндɵ, турак жай имараттарынын жарылуучу жана ɵрт коркунучу бар заттар, материалдар колдонулган ар кандай ɵндʏрʏштʏк сактоочу жайларды уюштурууга, ошондой эле бул батирлердин, бɵлмɵлɵрдʏн функционалдык арналышы, анын ичинде аларды ижарага берʏʏ, долбоорлоо ченемдеринде каралган учурларды кошпогондо.

— жеке турак жайларда, батирлерде жана турак жай бɵлмɵлɵрʏндɵ 10 литрден ашпаган кʏйʏʏчʏ суюктуктарды жабык идиште сактоого (пайдаланууга) жол берилет. 3 литрден ашык кʏйʏʏчʏ жана кʏйʏʏчʏ суюктуктар кʏйбɵгɵн жана сынбас материалдардан жасалган идиштерде сакталышы керек.

 Газ приборлорун иштетʏʏ

Кʏйʏʏчʏ газдарды кʏйгʏзʏʏчʏ тʏзʏлʏштɵрдʏ колдонууда тɵмɵнкʏлɵргɵ тыюу салынат:

— Учкун чыгаруучу аспаптын жардамы менен газ арматурасынын бɵлʏктɵрʏн бекитʏʏ;

— Ачык жалын булактарын (анын ичинде ширеңкени, зажигалкаларды, шамдарды) колдонуу менен туташтыруулардын бекемдигин текшерʏʏ;

— Газ толтурулган баллондорду ремонттоо.

— Квартираларды, турак-жай имараттарын, дачаларды, бакча ʏйлɵрʏн узак убакытка жабууда электр менен жабдууну ажыратып, газ баллондорунун клапандарын  бекем жабуу керек.

— Иштеп жаткан электр орнотмолорун эксплуатациялоодо тɵмɵнкʏлɵргɵ тыюу салынат:

Электр энергиясын кабыл алгычтарды  ɵндʏрʏʏчʏлɵрдʏн нускамаларынын талаптарына жооп бербеген шарттарда же эксплуатациялоо инструкциясына ылайык ɵрткɵ алып келиши мʏмкʏн болгон бузулуулары бар кабылдагычтарды колдонууга, ошондой эле электр зымдарын жана кабелдерин бузулган же жоголгон жылуулоо касиеттери.

— Бузулган розеткаларды,  ɵчʏргʏчтɵрдʏ, башка электр орнотуу буюмдарын колдонуу;

— Электр лампаларын жана лампаларды кагаз, кездеме жана башка кʏйʏʏчʏ материалдар менен таңууга, ошондой эле лампанын конструкциясында каралган капкактарды (диффузорлорду) алып салуу менен лампаларды иштетʏʏгɵ;

— Электр ʏтʏктɵрʏн, электр плиталарын, электр чайнектерин жана башка электр жылыткычтарын жылуулуктан коргоочу тʏзʏлʏштɵрʏ жок, ɵрт коркунучун болтурбоочу кʏйбɵй турган жылуулук ɵткɵрбɵɵчʏ материалдардан жасалган стендсиз колдонууга;

— ʏй шартында жасалган электр жылыткычтарды колдонууга, калибрленбеген сактагыч звенолорду же ʏй шартында жасалган ашыкча жʏктɵмдʏʏлʏктɵн жана кыска туташуулардан коргоо каражаттарын колдонууга;

— Кʏйʏʏчʏ  заттарды, материалдарды электр такталарынын, электр кыймылдаткычтарынын жана ишке киргизʏʏ жабдууларынын жанына коюу (сактоо).

Ɵрт болгон учурда 101 жана 112  телефону боюнча ɵрт ɵчʏрʏʏ кызматына билдирип, адамдарды, мʏлктɵрдʏ куткаруу жана ɵрттʏ ɵчʏрʏʏ ʏчʏн бардык чараларды кɵрʏнʏздɵр.

ƟКМнʏн Ош шаардык башкармалыгы, 

Урбай уулу Н.