1 декабря, 2023

Макалалар

Кападокия Тʏркияга келген дʏйнɵлʏк саякатчылардын тизмесинин сап башында турат десек жаңылышпайбыз. Уникалдуу аска тʏзʏлʏштɵрʏ,...