1 декабря, 2023

Osh Shamy

Адамзаттын тарыхында эч качан унутулбас, эч кандай шарт-кырдаалда эстен чыкпас жана баарына бирдей деңгээлде...