14 июня, 2024

Osh Shamy

Конкреттʏʏ улутка каршы биологиялык курал ойлоп табууга мʏмкʏнбʏ жана генетика аракечтикке кандай таасир берет?...