27 сентября, 2023

Маданият/илим

“Шалпыйбагыла! Аялдын башы бийик болсо, улуттун да башы бийик болот” Ɵлкɵдɵ дайыма талкуу чордонунан...