14 июня, 2024

Osh Shamy

Ар бир спорттун ɵзʏнɵ тиешелʏʏ эрежелери жана философиясы бар. Негизгиси баланы кɵчɵдɵн сууруп алып,...
Безгек – анофелес чиркейинин чагуусу аркылуу оорулуу адамдан соо адамга жугуучу мите (паразитардык) дʏйнɵдɵгʏ...