25 июля, 2024

Кесип

“Ыкчам издɵɵ ишмердʏʏлʏгʏ боюнча мыйзамдарга сɵзсʏз тʏрдɵ реформа керек” дешет генералдар. Анткени акыркы кездеги...