1 декабря, 2023

Osh Shamy

Мугалимдер кʏнʏн утурлай ар тармактын ɵкʏлдɵрʏнʏн биринчи мугалимдери жɵнʏндɵ айтып берʏʏсʏн ɵтʏндʏк. Сиз да...
Кыргызстандын мамлекеттик тили – Кыргыз Республикасында мамлекеттик иш кагаздарын алып барууда, жалпы билим берʏʏчʏ...