14 июня, 2024

Osh Shamy

Баскетбол оюну дʏйнɵнʏн бардык булуң-бурчтарына тараган спорт тʏрʏ.  Ɵзгɵчɵ популярдуулукка ээ болгондуктан, дʏйнɵнʏн бардык...
Кыргыз-ɵзбек чек арасын толугу менен делимитациялоо жана демаркациялоо жɵнʏндɵгʏ келишимдин долбоорундагы кыргыз тарап ʏчʏн...
Россиянын Украинадагы атайын аскердик операциясы качан жана кандай мʏнɵздɵ бʏтɵɵрʏн айтуу эмес, болжоо оңой эмес...
Кыргыздарда тамак ичер алдында милдеттʏʏ тʏрдɵ дасторкон (тасмал) салынат. Дасторкон салууда жана аны колдонууда...