25 июля, 2024

Год: 2023

Кападокия Тʏркияга келген дʏйнɵлʏк саякатчылардын тизмесинин сап башында турат десек жаңылышпайбыз. Уникалдуу аска тʏзʏлʏштɵрʏ,...