25 июля, 2024

Соңку

Мэрия города Ош объявляет конкурс на замещение вакантных должностей в Отдел реализации грантового проекта...
Административдик-аймактык реформанын негизги максаты региондордун социалдык-экономикалык жана табигый-ресурстук потенциалын сарамжалдуу пайдаланып, айыл-аймактарында жана шаарларда...
Илимий изилдɵɵлɵр кɵрсɵткɵндɵй, китеп окуу коомдогу жɵндɵмдɵрдʏ жогорулатат. Китепти кɵп окуган адамдар башкалар менен...