1 декабря, 2023

Маданият/илим

“Шалпыйбагыла! Аялдын башы бийик болсо, улуттун да башы бийик болот” Ɵлкɵдɵ дайыма талкуу чордонунан...
Кыргыздарда тамак ичер алдында милдеттʏʏ тʏрдɵ дасторкон (тасмал) салынат. Дасторкон салууда жана аны колдонууда...